Skrito življenje podzemlja

Interaktivna fotografska razstava.


Vabljeni k odkrivanju lepot in zanimivosti življenja v podzemlju!

Fotografska razstava bo odstrla pogled v bogastvo življenja podzemlja, kjer vlada večna tema in drugačne življenjske razmere kot na površju. Ta na videz neprijazen svet so uspešno naselile številne živalske vrste, ki žive izključno v podzemeljskih okoljih. Ljudje lahko do njih pridemo le z uporabo posebnih raziskovalnih tehnik, za obiskovanje jam pa moramo biti tudi primerno opremljeni in usposobljeni.

Obiskovalci razstave boste spoznali nekaj najzanimivejših prebivalcev podzemlja na atraktivnih fotografijah, s pomočjo mobilnikov pa se boste lahko podali v nadaljnje raziskovanje življenja podzemlja, ki bo vključevalo tudi prav poseben izziv.


TRENUTNA LOKACIJA RAZSTAVE

KJE: Avla dekanata Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Jamnikarjeva 101, Ljubljana
OBDOBJE POSTAVITVE RAZSTAVE: 12.11.2018 - 12.12.2018

PREJŠNJE LOKACIJE RAZSTAVE

OBDOBJE: 28.9. - 9.11.2018: Biološko središče (Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta), Večna pot 111, Ljubljana

Razstavo v Biološkem središču smo otvorili s kratko prireditvijo na Noč raziskovalcev 2018, ki je bila v petek, 28.9.2018 (foto: Ester Premate).

Evropska noč raziskovalcev

Je vseevropski projekt namenjen promociji raziskovanja in raziskovalcev. Razstava je eden od številnih dogodkov projekta, ki ga je v imenu Univerze v Ljubljani prijavila Filozofska fakulteta, pod imenom »Humanistika, to si ti!«

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Temeljno poslanstvo Biotehniške fakultete je univerzitetno, visokošolsko strokovno in podiplomsko izobraževanje, znanstvenoraziskovalno, strokovno in svetovalno delo na področju ved o živi naravi (biologija, mikrobiologija) ter kmetijstva, gozdarstva in ribištva ( gozdarstvo, zootehnika, agronomija) in z njimi povezanih proizvodnih tehnologij ( lesarstvo, živilstvo, biotehnologija).

Biotehniška fakulteta sodeluje v projektu z različnimi aktivnostmi. Sodeluje v aktivnostih predstavljanja poklica raziskovalcev na šolah (My Career), v petek, 28.9. pa bodo potekale naslednje aktivnosti:

  • Dan odprtih vrat mednarodne pisarne (od 10h-13h v sejni sobi Oddelka za živilstvo)
  • Stojnica na Znanstvenem bazarju na Novem trgu v Ljubljani, kjer se bo predstavilo kar 13 raziskovalcev BF (od 10h-19h), raziskovalci pa bodo sodelovali tudi na velikem odru.
  • Interaktivna fotografska razstava Skrito življenje podzemlja

Raziskovalna skupina za speleobiologijo

Na Oddelku za biologijo BF, v okviru Katedre za zoologijo deluje Raziskovalna skupina za speleobiologijo. Osrednji objekt znanstveno-raziskovalnega dela so živali v podzemeljskih okoljih, raziskave pa obsegajo favnistične, taksonomske, filogenetske, evolucijske, vedenjske in biogeografske analize. Pomemben del delovanja so tudi naravovarstvene aktivnosti.V skupini smo prevzeli nalogo pripraviti razstavo Skrito življenje podzemlja kot del aktivnosti projekta Noč raziskovalcev 2018/2019: Humanistika, to si ti!
Bi želeli gostiti razstavo tudi pri vas? Sporočite nam na e-mail.


Avtorji fotografij: Teo Delić, Petra Bregović, Marko Lukić, Domin Dalessi, Žiga Fišer, Uroš Kunaver, Jana Bedek, Maja Zagmajster
Avtorji koncepta in tekstov: Maja Zagmajster, Petra Bregović, Špela Borko, Teo Delić, Žiga Fišer, Simona Prevorčnik


Ta projekt Evropske noči raziskovalcev je sofinanciran s strani Evropske komisije, Marie Skłodowska-Curie actions. Projekt je prejel sredstva okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020, št. pogodbe 818237.
This European Researchers' Night project is funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie actions. The project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 818237.